• Slide background
  Dış Politika Konferans Serisi 
  Serinin ilk konferansı "Rise of Extreme Right and Foreign Policy" temasıyla 14 Kasım'da düzenlenecek.
 • Slide background
  Güvenlik Akademisi XIII Başvuru Süreci Başladı
  Eğitim programının on üçüncüsü 19-23 Aralık 2018 tarihlerinde Ilgaz'da düzenlenecek. Ayrıntılar için tıklayınız.
 • Slide background
  Kavram Avcıları
  Türkiye Çalışmaları Merkezi ve Uluslararası İlişkiler Konseyi işbirliğinde, Uluslararası İlişkiler ve güvenlik alanındaki temel kavramlara dair hazırlanan kısa video serisi

Programlar


Güncel Haberler

 • UİK Teşvik Ödülü

  Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği, Yönetim Kurulu’nun 14 Temmuz 2017 tarih ve 85 sayılı kararı ile, Uluslararası İlişkiler alanında bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan ve gelecek vadeden genç bilim insanlarının tespit edilmesi, gelişimlerinin desteklenmesi ve alanda tanınmalarının sağlanması amacıyla UİK Teşvik Ödülü ihdas edilmesine karar vermiştir. Söz konusu ödül programı kapsamında Uluslararası Hukuk, Siyasi Tarih, Bölge Çalışmaları, Uluslararası İlişkiler Teorisi, Uluslararası Güvenlik, Jeopolitik ve benzeri alanlar dahil olmak üzere, Uluslararası İlişkiler disiplini ve ilişkili alanlarda çalışan, ödül başvuru tarihinde 37 yaşını doldurmamış bilim insanlarına ödül verilmesi öngörülmektedir. UİK Teşvik…

 • Atlantik İttifakı ve Türkiye: Gelecekten Beklentiler

  Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği ve Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi (CIES), NATO-Türkiye ilişkilerinin mevcut durumu ve evrimini araştırmayı amaçlayan, “Atlantik İttifakı ve Türkiye: Gelecekten Beklentiler” başlıklı yeni bir girişim başlatmıştır. Soğuk Savaş sonrası dönemin gerekliliklerine uygun olarak, ittifak üyesi 28 ülkenin fikir birliğine varmasının özellikle yeni risk ve tehditler göz önünde bulundurulduğunda  ne kadar hassas bir denge gerektirdiği ortada. Bu doğrultuda proje, Türkiye'nin Atlantik İttifakı'yla ilişkileri, NATO'nun doğu ve kuzey kanatlarında coğrafi öneme haiz ortaklarına odaklanmayı amaçlamaktadır. NATO-Türkiye arasındaki ilişkinin önem düzeyi, ilişkileri tamamlayabilecek kilit…

 • Güvenlik Akademisi XII

  Uluslararası İlişkiler Konseyi’nce 2008’den bu yana düzenlenen UİK GÜVENLİK AKADEMİSİ bu yıl 20-24 Aralık 2017 tarihlerinde Ferko Ilgaz Mountain Resort Otel’de gerçekleştirilecektir. Güvenlik Akademisi, alanında uzman araştırmacılar ile Türkiye’nin güvenlik politikası oluşum sürecinde etkili kurumların temsilcilerinin sunuşları, panelleri, güvenlik temalı simülasyonlar ve görsel eğitim metodu çerçevesinde film gösterimlerini kapsamaktadır. Başvuru Süreci Güvenlik alanında çalışan ya da bu konuda bilgilerini geliştirmek isteyen bürokrat, diplomat, akademisyen, araştırmacı, sivil toplum, medya veya askeri kurum temsilcileri ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri eğitim programına katılabilirler. Etkinliğin düzenlendiği tesislerdeki konaklama…

 • Dış Politika Akademisi II

  Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği (UİK) tarafından ilki geçtiğimiz yıl düzenlenen ve dış politika yapım sürecine dair kuramsal ve pratik konuları içeren “Dış Politika Akademisi” başlıklı eğitim programının ikincisi, 25-28 Şubat 2016’da Büyük Abant Oteli’nde gerçekleştirilecektir. T.C. Dışişleri Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenecek Dış Politika Akademisi, Türkiye’de dış politika yapımında etkili aktörler ile konuyu akademik düzeyde araştıran uzmanları biraraya getirerek, teori ve pratik ilişkisinin kurulduğu akademik ve mesleki bir eğitim fırsatı sunmayı hedeflemektedir.   BAŞVURU KOŞULLARI Eğitim Programına Kimler Katılabilir? Eğitim  programının  öncelikli  hedef  kitlesi,  dış  politikaya  ilgi…

 • Kadir Has Üniversitesi 1. Uluslararası İlişkiler Konferansı

  Viyana Kongresi’nin Ardından İki Yüzyıl: Uluslararası İlişkilerin Bir Disiplin Olarak Durumu ve Alternatif Dünya Görüşleri Kadir Has Üniversitesi Birinci Uluslararası İlişkiler Konferansı, 22-23 Ekim 2015 tarihleri arasında Kadir Has Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir. Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği ve Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi'nin düzenleyici ortakları arasında yer aldığı konferansın teması “Viyana Kongresi’nin Ardından İki Yüzyıl: Uluslararası İlişkilerin Bir Disiplin Olarak Konumu ve Alternatif Dünya Görüşleri” olacaktır.  İçinde yaşadığımız dönem hem bölgesel, hem de küresel nitelikteki birçok gelişmenin ya uluslararası ilişkilerin modern…

 • Büyükelçi Altay Cengizer | Adil Hafıza Nedir?

  Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği, 7 Ekim 2015 tarihinde T.C. Dışişleri Bakanlığı Siyaset Planlama Genel Müdürü Büyükelçi Altay Cengizer’in katılımıyla “Adil Hafıza Nedir?” başlıklı bir yuvarlak masa toplantısı düzenledi. Akademisyenlerin yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve basın mensuplarının da katıldığı toplantı Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü’nde gerçekleştirildi. Prof. Dr. Mitat Çelikpala’nın moderatörlüğünde yürütülen toplantıda, Büyükelçi Altay Cengizer "Adil Hafıza’nın Işığında: Birinci Dünya Savaşı’na Giden Yol ve Osmanlı İmparatorluğu’nun Sonu” başlıklı kitabından yola çıkarak Osmanlı İmparatorluğu’nun Birinci Dünya Savaşı’na dahil olmasına neden olan süreç, bu sürecin günümüze yansımaları ve Türkiye’de tarih…

 • Sivil Toplum Kuruluşları Liderleri için Stratejik Yönetim

  Harvard Üniversitesi John F. Kennedy School of Government tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen “Sivil Toplum Kuruluşları Liderleri için Stratejik Yönetim” başlıklı eğitim programı 10-15 Mayıs 2015 tarihleri arasında Kadir Has Üniversitesi'nde gerçekleşti. Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği'nin düzenleyici ortak olarak yer aldığı beş günlük eğitim programı kar amacı gütmeyen hükümetdışı kuruluş yöneticilerine, örgütlerinin liderliğini güçlendirme, uzun soluklu ve sağlam ortaklıklar kurma gibi konularda gerekli perspektif ve yöntemleri kazandırmayı amaçlamaktadır. Dersler süresince Harvard Üniversitesi öğretim elemanları ve araştırmacıları tarafından, vaka analizi denilen ve Harvard Üniversitesi John F. Kennedy School of Government'ın çeşitli bölümlerinde ve…

 • Türkiye'nin Dış Politika Rolleri: Liderler, Seçkinler ve Kamuoyu

  Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği (UİK), 15 Ekim 2014'de 11:00-12:30 saatleri arasında Kadir Has Üniversitesi ev sahipliğinde, Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Özdamar’ın ana konuşmacı olacağı “Türkiye’nin Dış Politika Rolleri: Liderler, Seçkinler ve Kamuoyu” başlıklı bir yuvarlak masa toplantısı düzenleyecektir. Toplantıda Doç. Dr. Özgür Özdamar tarafından yürütülen ve TÜBİTAK tarafından desteklenen (Proje Kodu: 122K163) aynı başlıklı araştırma projesinin çıktılarının paylaşılmasının ardından açık bir tartışma/sohbet gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Anılan toplantıya katılım davet üzerinedir. ---- Proje Özeti: Sosyoloji literatüründe önemli bir yere sahip olan rol teorisi, 1970’lerin başından beri uluslararası ilişkiler ve dış̧ politika analizi…

Foto Galeri


Projeler