• Slide background
  Dış Politika Akademisi III
  11-14 Mayıs 2017 tarihlerinde Abant'ta gerçekleştirilecek eğitim programının başvuru süreciyle ilgili ayrıntılar için tıklayınız
 • Slide background
  Sempozyum
  13-18 Haziran 2017 tarihlerinde Odessa'da düzenlenecek sempozyumun ayrıntıları için tıklayınız...
 • Slide background
  Güvenlik Akademisi XI
  Eğitim programının on birincisi 14-18 Aralık 2016 tarihlerinde Kartepe'de düzenlendi.
 • Slide background
  Staj İmkanı
  UİK'in yürüttüğü faaliyetlere katkı sağlayacak genç, dinamik, öğrenmeye açık ve yaratıcı öğrencilerin staj başvuruları için ayrıtnılar 

Kategoriler


Güncel Haberler

 • Güvenlik Akademisi XI

  Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği tarafından 2008 yılından bu yana düzenlenen Güvenlik Akademisi’nin on birincisi 14-18 Aralık 2016 tarihlerinde The Green Park Kartepe Resort Hotel’de gerçekleştirilecektir. Güvenlik Akademisi, alanda uzman araştırmacılar ile Türkiye’nin güvenlik politikası oluşum sürecinde etkili kurumların temsilcilerinin sunuşları, panelleri, güvenlik temalı simülasyonları ve görsel eğitim metodu çerçevesinde film gösterimlerini kapsamaktadır. Geçtiğimiz yıl ilk kez uygulamaya başlanan sınırlı sayıdaki Güvenlik Akademisi katılımcı panelleri formatına bu yıl da yer verilecektir. Bu çerçevede, On Birinci Güvenlik Akademisi’nde sunum yapmak isteyenlerin aşağıda belirlenen temalardaki bildiri özetleriyle başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Panel I:…

 • Dış Politika Akademisi II

  Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği (UİK) tarafından ilki geçtiğimiz yıl düzenlenen ve dış politika yapım sürecine dair kuramsal ve pratik konuları içeren “Dış Politika Akademisi” başlıklı eğitim programının ikincisi, 25-28 Şubat 2016’da Büyük Abant Oteli’nde gerçekleştirilecektir. T.C. Dışişleri Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenecek Dış Politika Akademisi, Türkiye’de dış politika yapımında etkili aktörler ile konuyu akademik düzeyde araştıran uzmanları biraraya getirerek, teori ve pratik ilişkisinin kurulduğu akademik ve mesleki bir eğitim fırsatı sunmayı hedeflemektedir.   BAŞVURU KOŞULLARI Eğitim Programına Kimler Katılabilir? Eğitim  programının  öncelikli  hedef  kitlesi,  dış  politikaya  ilgi…

 • Güvenlik Akademisi X

  Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği tarafından 2008 yılından bu yana düzenlenen Güvenlik Akademisi’nin onuncusu, 16-20 Aralık 2015 tarihlerinde The Green Park Kartepe Resort & Spa Hotel’de gerçekleştirilecektir. Bugüne kadar alanında uzman araştırmacılar/akademisyenler ile Türkiye’nin güvenlik politikalarının oluşum ve icra sürecinde etkili kurumların temsilcilerinin sunumları, güvenlik temalı simülasyonlar ile görsel eğitim metotlarını içeren eğitim programının onuncusunda Güvenlik Akademisi müdavimleri ve yeni katılımcıların bildirilerine iki farklı panelde yer verilecektir. Bu çerçevede, Onuncu Güvenlik Akademisi’nde sunum yapmak isteyenlerin aşağıda belirlenen temalardaki bildiri özetleriyle başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Panel I: Küresel Güvenliğin Değişen Gündemi …

 • Kadir Has Üniversitesi 1. Uluslararası İlişkiler Konferansı

  Viyana Kongresi’nin Ardından İki Yüzyıl: Uluslararası İlişkilerin Bir Disiplin Olarak Durumu ve Alternatif Dünya Görüşleri Kadir Has Üniversitesi Birinci Uluslararası İlişkiler Konferansı, 22-23 Ekim 2015 tarihleri arasında Kadir Has Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir. Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği ve Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi'nin düzenleyici ortakları arasında yer aldığı konferansın teması “Viyana Kongresi’nin Ardından İki Yüzyıl: Uluslararası İlişkilerin Bir Disiplin Olarak Konumu ve Alternatif Dünya Görüşleri” olacaktır.  İçinde yaşadığımız dönem hem bölgesel, hem de küresel nitelikteki birçok gelişmenin ya uluslararası ilişkilerin modern…

 • Büyükelçi Altay Cengizer | Adil Hafıza Nedir?

  Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği, 7 Ekim 2015 tarihinde T.C. Dışişleri Bakanlığı Siyaset Planlama Genel Müdürü Büyükelçi Altay Cengizer’in katılımıyla “Adil Hafıza Nedir?” başlıklı bir yuvarlak masa toplantısı düzenledi. Akademisyenlerin yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve basın mensuplarının da katıldığı toplantı Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü’nde gerçekleştirildi. Prof. Dr. Mitat Çelikpala’nın moderatörlüğünde yürütülen toplantıda, Büyükelçi Altay Cengizer "Adil Hafıza’nın Işığında: Birinci Dünya Savaşı’na Giden Yol ve Osmanlı İmparatorluğu’nun Sonu” başlıklı kitabından yola çıkarak Osmanlı İmparatorluğu’nun Birinci Dünya Savaşı’na dahil olmasına neden olan süreç, bu sürecin günümüze yansımaları ve Türkiye’de tarih…

 • Sivil Toplum Kuruluşları Liderleri için Stratejik Yönetim

  Harvard Üniversitesi John F. Kennedy School of Government tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen “Sivil Toplum Kuruluşları Liderleri için Stratejik Yönetim” başlıklı eğitim programı 10-15 Mayıs 2015 tarihleri arasında Kadir Has Üniversitesi'nde gerçekleşti. Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği'nin düzenleyici ortak olarak yer aldığı beş günlük eğitim programı kar amacı gütmeyen hükümetdışı kuruluş yöneticilerine, örgütlerinin liderliğini güçlendirme, uzun soluklu ve sağlam ortaklıklar kurma gibi konularda gerekli perspektif ve yöntemleri kazandırmayı amaçlamaktadır. Dersler süresince Harvard Üniversitesi öğretim elemanları ve araştırmacıları tarafından, vaka analizi denilen ve Harvard Üniversitesi John F. Kennedy School of Government'ın çeşitli bölümlerinde ve…

 • Türkiye'nin Dış Politika Rolleri: Liderler, Seçkinler ve Kamuoyu

  Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği (UİK), 15 Ekim 2014'de 11:00-12:30 saatleri arasında Kadir Has Üniversitesi ev sahipliğinde, Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Özdamar’ın ana konuşmacı olacağı “Türkiye’nin Dış Politika Rolleri: Liderler, Seçkinler ve Kamuoyu” başlıklı bir yuvarlak masa toplantısı düzenleyecektir. Toplantıda Doç. Dr. Özgür Özdamar tarafından yürütülen ve TÜBİTAK tarafından desteklenen (Proje Kodu: 122K163) aynı başlıklı araştırma projesinin çıktılarının paylaşılmasının ardından açık bir tartışma/sohbet gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Anılan toplantıya katılım davet üzerinedir. ---- Proje Özeti: Sosyoloji literatüründe önemli bir yere sahip olan rol teorisi, 1970’lerin başından beri uluslararası ilişkiler ve dış̧ politika analizi…

Foto Galeri